جمعه, 31 مرداد 1399 ساعت 21:00

بازگشت به تحصیل (قسمت آخر)

 بازگشت به تحصیل، از حرف تا عمل...‌

قسمت آخر:‌

فرم‌های بازدید مددکاری و درخواست‌های والدین در کارگاه هم‌اندیشی و لیست کودکانِ کم‌سواد یا جامانده از تحصیل را با هم مطابقت می‌دهیم.‌

با روش موردپژوهی به بررسی وضعیت خانوادگی و نیازمندی‌های کودک و خانواده می‌پردازیم.‌ حالا وقتِ مصاحبه‌ی حضوری و میزان‌سنجی انگیزه برای ادامه‌ی تحصیل است، کار دقیقاً جایی امیدوارمان می‌کند که همه‌ی کودکان دل‌شان باز هم مدرسه می‌خواهد.‌

با حامیان مذاکره می‌کنیم، برای برخی بورسیه‌ی تحصیلی در نظر می‌گیریم، برای بخشی دیگر کمک هزینه‌ی درمانِ والدین و... ‌

خواسته‌های کوچک‌شان را تحقق می‌بخشیم تا آرزوهای بزرگتری سراغ‌شان بیاید.‌

یکی دوچرخه می‌خواهد و یکی هزینه‌ی تردد، یکی چرخ خیاطی و یکی کمک هزینه‌ی اجاره خانه.‌

چه خوب است که به پایان کار نزدیک می‌شویم. در گام آخر نیز با دوستان‌مان در آموزش و پرورش مذاکره می‌کنیم و ثبت‌نام‌ها را با لبخند مهربانی‌شان جشن می‌گیریم. ‌

تا پایان مرداد ٩٩ بیش از هشت کودکِ سرو، به تحصیل بازگشتند.‌

باشد که مهر باشد و مهربانی کنیم.‌

خانه‌ی سرو، تابستان پُر امیدِ ٩٩‌

معرفی طرح درمان

این طرح مخصوص کودکانی است که به بیماری های مختلفی مانند سوء تغذیه، ناراحتی های کلیه، قلبی، گوارشی و بیمار های خاصی مانند ام اس یا سرطان مبتلا هستند و توانایی مالی برای تامین هزینه های درمان آنان وجود ندارد.

طرح سرپرستی مجازی

 در این طرح می توانید از بین کودکان بی سرپرست یا کودکان تک سرپرستی که از شرایط معیشتی مناسب برخوردار نیستند و یا کودکانی که والدینشان به دلایل مختلف امکان  سرپرستی از آن ها را ندارند، یک نفر را انتخاب کرده و مبلغی را به صورت ماهانه واریز نمایید. 

طرح توانمندسازی خانواده

در این طرح، خانواده های کودکان به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می گیرند. در درجه اول کمک به درمان بیماری های سخت افراد خانواده در اولویت قرار دارد، پس از آن رفع نیازهای اساسی خانواده مانند وسایل ضروری زندگی و سپس، سعی در توانمند سازی خانواده کودک برای رفع نیازهای مالی خویش است.

Body
Background Color
Top
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color