جمعه, 31 مرداد 1399 ساعت 15:00

بازگشت به تحصیل (قسمت دوم)

بازگشت به تحصیل، از حرف تا عمل...

قسمت دوم:‌

یکی از اقدامات هرساله‌ی ما در آغازِ طرحِ آموزش، شناسایی کودکان و نوجوانانی است که به دلایل متعدد، از درس و مدرسه فاصله گرفته‌اند و بازگرداندن آن‌ها به فضای تحصیل امری دشوار به‌ نظر می‌رسد.‌

در بروز این آسیب اجتماعی، سهم خانواده گویی پُر رنگ‌تر از سایر ارکان اجتماعیست.‌

فرزندآوریِ ناخواسته و فقدان مهارت‌های فرزندپروری، فقر مادی، عدم آگاهی از نیازمندی‌های امروز کودک و به طبعِ آن برنامه‌ریزی برای آینده‌ی او، حاشیه‌نشینی، عدم وجود اولویت برای تحصیل، کودک‌همسری و سایر آسیب‌های مبتلا به شرایط را برای بازگشت به تحصیل کودکانی که نه رمقی برای درس دارند و نه مشوقی برای موفقیت، دشوارتر از همیشه می‌کند، اما...

ادامه دارد...‌

معرفی طرح درمان

این طرح مخصوص کودکانی است که به بیماری های مختلفی مانند سوء تغذیه، ناراحتی های کلیه، قلبی، گوارشی و بیمار های خاصی مانند ام اس یا سرطان مبتلا هستند و توانایی مالی برای تامین هزینه های درمان آنان وجود ندارد.

طرح سرپرستی مجازی

 در این طرح می توانید از بین کودکان بی سرپرست یا کودکان تک سرپرستی که از شرایط معیشتی مناسب برخوردار نیستند و یا کودکانی که والدینشان به دلایل مختلف امکان  سرپرستی از آن ها را ندارند، یک نفر را انتخاب کرده و مبلغی را به صورت ماهانه واریز نمایید. 

طرح توانمندسازی خانواده

در این طرح، خانواده های کودکان به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می گیرند. در درجه اول کمک به درمان بیماری های سخت افراد خانواده در اولویت قرار دارد، پس از آن رفع نیازهای اساسی خانواده مانند وسایل ضروری زندگی و سپس، سعی در توانمند سازی خانواده کودک برای رفع نیازهای مالی خویش است.

Body
Background Color
Top
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color