یکشنبه, 04 خرداد 1399 ساعت 00:00

دریافت فطریه و کفاره

دریافت فطریه و کفاره ‌

 کانون سروِ امیدِ آفتاب آمادگی دریافت فطریه و نذورات عزیزان را جهت تأمین نیازهای کودکان و خانواده‌های تحت پوشش دارد. ‌

 ضمناً فطریه‌ی سادات نیز به خانواده‌های ساداتِ نیازمند تعلق خواهد گرفت. ‌

 شماره حساب برای دریافت فطریه و کفاره‌ ‌‌ ۶١٠۴٣٣٧٩٧۴۵٨٩۴۴٠

بانک ملت به نام کانون نیکوکاری سروِ امیدِ آفتاب

 

معرفی طرح درمان

این طرح مخصوص کودکانی است که به بیماری های مختلفی مانند سوء تغذیه، ناراحتی های کلیه، قلبی، گوارشی و بیمار های خاصی مانند ام اس یا سرطان مبتلا هستند و توانایی مالی برای تامین هزینه های درمان آنان وجود ندارد.

طرح سرپرستی مجازی

 در این طرح می توانید از بین کودکان بی سرپرست یا کودکان تک سرپرستی که از شرایط معیشتی مناسب برخوردار نیستند و یا کودکانی که والدینشان به دلایل مختلف امکان  سرپرستی از آن ها را ندارند، یک نفر را انتخاب کرده و مبلغی را به صورت ماهانه واریز نمایید. 

طرح توانمندسازی خانواده

در این طرح، خانواده های کودکان به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می گیرند. در درجه اول کمک به درمان بیماری های سخت افراد خانواده در اولویت قرار دارد، پس از آن رفع نیازهای اساسی خانواده مانند وسایل ضروری زندگی و سپس، سعی در توانمند سازی خانواده کودک برای رفع نیازهای مالی خویش است.

Body
Background Color
Top
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color