دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 00:00

راه‌اندازی کتابخانه‌ی کودک و نوجوان در خانه‌ی سرو

رگ‌های سبز با رگبرگ‌های سفید، باعث میوه دادن درخت می‌شوند و برگ‌های سفید با رگبرگ‌های سیاه (کتاب) باعث ثمر دادن مغزها…

 

 باور داریم «فردایی روشن برای کودکان» به‌دست نمی‌آید مگر با افزایش آگاهی و ارتقای سطح دانش و توانمندی آن‌ها.

 

در همین راستا کتاب‌هایی را که در این چند سال به کانون اهدا شده، مرتب و لیست‌برداری کردیم تا امروز با کمک دوستانی همراه و متخصص و با الگویی استاندارد، فهرست‌نویسی کنیم و همزمان با ایجاد فضای فیزیکی و روانی مناسب، کتاب‌خانه را زنده کنیم و بچه‌ها را به کتاب نزدیک.

 

سپاسگزاریم از زحمات ویژه‌ی خانم‌ها کیانا حسینی، سمیرا ملکوتی و شیوا شاهی.

 

 «به امید فردایی روشن برای آینده ی کودکان»

 

 

 

 

معرفی طرح درمان

این طرح مخصوص کودکانی است که به بیماری های مختلفی مانند سوء تغذیه، ناراحتی های کلیه، قلبی، گوارشی و بیمار های خاصی مانند ام اس یا سرطان مبتلا هستند و توانایی مالی برای تامین هزینه های درمان آنان وجود ندارد.

طرح سرپرستی مجازی

 در این طرح می توانید از بین کودکان بی سرپرست یا کودکان تک سرپرستی که از شرایط معیشتی مناسب برخوردار نیستند و یا کودکانی که والدینشان به دلایل مختلف امکان  سرپرستی از آن ها را ندارند، یک نفر را انتخاب کرده و مبلغی را به صورت ماهانه واریز نمایید. 

طرح توانمندسازی خانواده

در این طرح، خانواده های کودکان به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می گیرند. در درجه اول کمک به درمان بیماری های سخت افراد خانواده در اولویت قرار دارد، پس از آن رفع نیازهای اساسی خانواده مانند وسایل ضروری زندگی و سپس، سعی در توانمند سازی خانواده کودک برای رفع نیازهای مالی خویش است.

Body
Background Color
Top
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color